Missie en Visie

De missie
Het verstrekken van verkregen voedsel aan de financieel minder bedeelde mensen in Lelystad die net geen recht op voedselbank hebben of die na een periode van 3 jaar hier geen gebruik meer van mogen maken.

 

De visie
Burgers voor burgers.
In Nederland leven meer dan 1,5 miljoen mensen onder de armoedegrens. Ruim 450.000 kinderen gaan elke morgen zonder ontbijt naar school. Bij voedselbanken kom je met één euro te veel niet in aanmerking voor voedselhulp. Deze mensen hebben het net zo zwaar en ook deze mensen hebben hulp nodig. Samen gaan we het doen helpt daarom deze mensen die er net niet voor in aanmerking komen of waar het na 3 jaar voor ophoud bij een voedselbank terwijl de situatie onveranderd is gebleven. Wel sturen wij mensen die nog niet bekend zijn bij instanties door, zodat er eventuele verdere hulp daar geboden kan worden. Voedselhulp moet namelijk altijd tijdelijk zijn.

 

De hoofddoelstellingen
Stichting samen gaan we het doen heeft de volgende hoofddoelstellingen:

  • Het bieden van (acute) voedselhulp aan arme mensen zonder recht op voedselbank.
  • Voorkomen dat goed voedsel weggegooid wordt.

 

De kernwaarden
Stichting samen gaan we het doen heeft de volgende kernwaarden

  •  Wij werken alleen met vrijwilligers.
  • Wij zijn neutraal en onafhankelijk.
  • Het voedsel wordt zo eerlijk mogelijk verdeeld onder de gezinnen.
  • Wij verstrekken voedsel dat door bedrijven/particulieren gedoneerd wordt.